Vergoeding behandelingen

Educadora is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPA (het Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen).

De NVPA controleert op regelmatige basis de kwaliteit van de dienstverlening van aangesloten therapeuten. Vergoeding van de consulten van NVPA-therapeuten valt bij de ziektekostenverzekeraars onder de voorwaarden van alternatieve geneeswijzen.

Als klant dien je zelf de rekening aan de praktijk te voldoen; je bent ook zelf verantwoordelijk voor het innen van vergoedingen bij verzekeringen en derden.Let erop dat je bij contact met je verzekeraar altijd het lidmaatschap(nummer) vermeldt dat Educadora heeft bij de NVPA en RBCZ.

 

De NVPA heeft collectieve contracten met verzekeraars afgesloten over de vergoedingen. Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeringen die behandelingen (deels) vergoeden.

 

Vanaf januari 2016 zijn de diensten van Educadora vrijgesteld van BTW.

 


Download de tarieven van 2017

Algemene voorwaarden