EMDR: het traject

Gepest worden, te maken hebben met het overlijden van een dierbare, een ongeluk, een ziekenhuisopname… Veel gebeurtenissen kunnen zo ingrijpend zijn voor kinderen dat verwerken onmogelijk is. Bij Educadora kunnen we jouw kind helpen om zonder angst aan gebeurtenissen terug te denken.

Een EMDR-traject duurt gemiddeld drie sessies. Deze vinden plaats in de huiselijke praktijk van Educadora, waardoor je kind zich snel op zijn gemak voelt. Drs. Suzanne van der Star begeleidt je kind. Zij is gekwalificeerd EMDR-therapeut.

Voel je veilig

We zorgen ervoor dat je kind zich in de therapie veilig voelt, want dit is een voorwaarde om het therapieproces mogelijk te maken. Dat begint al met de uitstraling en inrichting van onze kleinschalige praktijk. Geen witte doktersjassen of lange gangen, maar een huiselijke omgeving waarin kinderen zich prettig voelen.

Tekenen

Ook in de therapie zelf maken we gebruik van de ‘veilige plek’: ter voorbereiding vragen we aan je kind om een tekening te maken van een plek waar hij zich veilig voelt. Dat kan een plaats zijn die echt bestaat, maar het mag ook een plek zijn die alleen in de fantasie bestaat. Het gevoel dat die veilige plek oproept, leggen we vast bij je kind zodat dit gemakkelijk oproepbaar is. Dat vastleggen gebeurt met stimuli zoals oogbewegingen.

Alles draait om gevoel

Veel kinderen vinden het leuk om bezig te zijn met zo’n veilige plek. Het gaat immers over prettige ervaringen en gevoelens. Het is een speelse manier om kinderen te laten wennen aan EMDR. Tijdens de EMDR-procedure wordt kinderen gevraagd ook een tekening te maken van het moeilijkste moment en de gedachten daaraan vast te houden. Met oogbewegingen roepen we het bijkomende gevoel op en meten we de angst. Dat meten doen we op verschillende momenten op een schaal van 1 tot 10. Bij jonge kinderen maken we gebruik van Smileys.

Deze gevoelens combineren we met het versterken van het positieve gevoel dat naar voren komt bij het denken aan de ‘veilige plek’. Als dat nodig is, eindigt een EMDR-sessie met een korte zelfhypnose. Zo kan het kind de sessie positief afronden en heeft hij meteen handvatten om ook thuis goed te kunnen omgaan met de angsten.

Ouders

Jij als ouder bent onnoemelijk belangrijk bij een EMDR-behandeling. Kinderen kunnen moeilijk hun eigen gedrag reflecteren. Daarom is het van belang dat ouders hun kind thuis observeren om de effecten van de behandeling te kunnen meten. Verder wordt bij jonge kinderen of kinderen die zich erg onveilig voelen, in overleg bekeken of ouders de eerste keer (of meerdere keren) aanwezig zijn bij de therapie.

Meer informatie

In deze folders vind je meer informatie over EMDR.