ADHD begeleiding thuis

Trainen in je eigen tijd en op je veilige stekkie thuis.

In de thuissituatie kan je kind aan de slag met de volgende behandelvormen:

• Cogmed Werkgeheugen Training

Cogmed

Begeleiding ouders

Vanaf 2018 vinden er geen gesprekken meer plaats op eigen locatie. Ons aanbod zal vooral online plaatsvinden. En indien gewenst in de thuissituatie.

Tevens behoren skype-gesprekken en emailconsulten tot de mogelijkheden om jou als ouder een steuntje in de rug te geven om daarna op eigen kracht weer de opvoeding ter hand te nemen.

lees meer over email consulten

Begeleiding scholen en samenwerkingsverbanden

In de begeleiding van het individuele kind is samenwerking met ouders en leerkrachten vaak aan te bevelen om het meeste effect te bereiken. We staan dan ook open om met alle betrokkenen contact te onderhouden.

Scholen en samenwerkingsverbanden die op casusniveau extra ondersteuning wensen kunnen middels een arrangement, Educadora inschakelen om te observeren en een plan op maat te maken voor de betreffende leerling.

Naast het aanbod op leerlingniveau kan Educadora ook op vraag van scholen of samenwerkingsverbanden ingezet worden voor lezingen, workshops of trainingen op het gebied van aandacht- en concentratieproblemen, executieve functies en prikkelverwerking.

Aanbod scholen