Samenwerking

huisje

Duidelijkheid door samenwerking

Educadora werkt op verschillende fronten samen met andere specialisten en collega-vaktherapeuten. Deze krachtenbundeling levert voor ouders meer duidelijkheid op. In het ingewikkelde veld van hulpverleners verwijzen partners gerichter naar elkaar door. Zo weten ouders sneller bij wie ze voor welke hulp kunnen aankloppen.

Samenwerking op locatie

Op de Mgr. Wilmerstraat 22a (lokatie Tripade) zijn meerdere disciplines gevestigd die zich richten op de begeleiding en coaching van kinderen en jongeren. Allen zijn zij werkzaam vanuit dezelfde gedeelde visie, namelijk het kind zien als onderdeel van het systeem waar het deel van uitmaakt.

 

Clasien Smulders / Tripade
Begeleiding van kinderen en jongeren met problemen op sociaal-emotioneel gebied.
Info@tripade.nl

 

Merlijn Pasteuning en Marika WesterveldSpeltherapie Boxtel
Begeleiding middels spel voor kinderen die vastlopen in hun (sociaal-emotionele) ontwikkeling.
speltherapie-tripade@live.nl

 

Pauline Smulders en Petra Jaspers / Tripade Remedial Teaching
Individuele begeleiding aan leerlingen en jongeren die moeilijkheden ervaren op een leergebied.
info@paulinesmuldersrt.nl

 

Barend SpijkersPraktijk Barend Spijkers
Onderzoek en diagnostiek naar leer- en gedragsproblemen en behandelingen dyslexie.
info@praktijk-barendspijkers.nl