Over Educadora

dsc02606klein

Laagdrempelig en persoonlijk

Educadora, praktijk voor ouder & kindbegeleiding in Boxtel, is in 2008 opgericht door drs. Suzanne van der Star, orthopedagoge. Hier biedt zij op laagdrempelige en persoonlijke wijze begeleiding en behandeling aan ouders en kinderen met opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. Vanaf 2018 zal de focus meer komen te liggen op het geven van online trainingen aan ouders en kinderen. Daarnaast kan Suzanne het werk uit handen nemen van jouw organisatie door het geven van lezingen en trainingen op locatie.

Achtergrond

Na voltooiing van haar studie pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen (2001) werkte Suzanne ruim negen jaar in de jeugdhulpverlening. In 2007 specialiseerde ze zich in neurofeedback voor kinderen. Ze volgde daarvoor opleidingen bij het EEG Resource Institute (Nijmegen) en Brainclinics (Nijmegen). In de afgelopen jaren legde ze zich verder toe op EMDR en hypnotherapie. Ook rondde ze de opleiding tot Cogmed-coach met goed gevolg af. De combinatie van expertises die Educadora daardoor in huis heeft, maakt haar uniek in zijn soort.

Sinds 2012 is Suzanne zich meer gaan toeleggen op het geven van lezingen, trainingen en workshops voor ouders, leerkrachten en pedagogische medewerkers. Vanaf 2018 worden derhalve de individuele behandelingen afgerond en zal de focus gaan liggen op het delen van kennis en vaardigheden in jouw organisatie.

Suzanne van der Star is aangesloten bij het NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen en Agogen), het RBNG (hbo-register beroepsbeoefenaren natuurlijke gezondheidszorg) en de sectie neurofeedback van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

Zie het CV van Suzanne van der Star op LinkedIn.

Kinderen én ouders

Suzanne: “Als orthopedagoog binnen een medisch kleuterdagverblijf en paedologisch instituut De Hondsberg heb ik me gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met gedragsproblemen, in het bijzonder in kinderen met aandachts- en concentratieproblemen zoals ADHD en autisme. Ik ondervond daar dat de situaties waarin jonge kinderen en gezinnen zich bevonden, enorm complex waren. Dit sterkte mij in de overtuiging dat alle hulp niet alleen laagdrempelig en dicht bij huis gegeven moet worden, maar dat de expertise van de ouders niet mag ondersneeuwen. Sterker nog: zij zijn de ervaringsdeskundigen en spelen een cruciale rol.”

Vier kinderen

Met vier kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar is Suzanne zelf ‘ervaringsdeskundige’. “Ik weet uit ervaring dat elk kind een andere manier van begeleiding vraagt. Maar welke? Het goed aansluiten bij wat je kind nodig heeft, is een proces van aftasten dat al bij de geboorte begint. Het is fijn als er zo af en toe iemand met je ‘meekijkt’, je tips en adviezen geeft. In de begeleiding die ik ouders en kinderen geef, streef ik ernaar om als een betrokken, integer persoon naast hun te staan. Uitgangspunten zijn de positieve eigenschappen van kind en gezin. Mijn missie is om deze doelgericht en tijdens kortdurende begeleidingstrajecten te versterken zodat ouders met voldoende zelfvertrouwen de begeleiding en opvoeding weer zonder mijn bijdrage vorm kunnen geven.”