Oogbewegingen

Het vastleggen van ‘een veilig gevoel’ gebeurt bij EMDR met oogbewegingen. Dat werkt zo:

de EMDR-therapeut beweegt haar hand met omhoog gestoken vinger van links naar rechts heen en weer. Dat doet ze op ca. 50 centimeter van het kind en in een bepaald tempo. Het kind moet dan aan het meest enge/indrukwekkende beeld denken en ondertussen met de ogen haar vinger volgen (zonder het hoofd te bewegen).

Door het kind twee ‘acties’ tegelijk te laten doen, worden de beide hersenhelften gestimuleerd. Dat is precies de bedoeling, want daardoor komt de verwerking echt op gang.