ADHD bij meisjes en jongens, is er verschil?

Meisjes en jongens laten verschillende ADHD-symptomen zien.

Je zou kunnen zeggen dat jongens met ADHD vaak meer naar buiten gericht zijn in hun doen en laten dan meisjes.

 

Meisjes met ADHD (zowel met de hyperactief-impulsieve dan wel de onoplettende, dag-dromerige component (ook bekend als ADD) lijken beter op school te kunnen compenseren. Meisjes die wat meer kletsen of naar buiten staren worden als minder storend ervaren door leerkrachten. Jongens laten meer externaliserend probleemgedrag zien, waardoor ze sneller de klas uitgestuurd worden.

Leerkrachten hebben een ander tolerantieniveau voor het gedrag van meisjes met ADHD dan voor het gedrag van jongens met ADHD.

 

Hoe herken je ADHD bij meisjes?

  • Dagdromen
  • Veel praten
  • Onderbreken en voor de beurt spreken
  • Ongeorganiseerd, spullen kwijt zijn, kamer een chaos
  • Moeite met problemen oplossen
  • Snel emotioneel / gevoelig (wisselende stemming)

 

Meisjes zijn minder opstandig, minder uitdagend, meestal in gedrag minder ‘moeilijk’ dan jongens. Dit lijkt te komen doordat meisjes gesocialiseerd zijn om leerkrachten en ouders te behagen. Meisjes proberen hiermee hun adhd gedrag te compenseren. Dit maakt eveneens dat ADHD bij meisjes lastiger te zien is. Wanneer er al problemen zijn bij meisjes wordt dit eerder gezien als nog onvoldoende rijping of beperktere academische vermogens.

 

Heb jij een zoon en/of dochter met ADHD en herken jij je in dit artikel?

 

Lees ook deze gerelateerde artikelen

ADHD is geen aandachtsprobleem!

3 opvoedtips voor jongens met ADHD

ADHD en slaapproblemen

ADHD en emoties

Oudercursus Zet mij even op pauze