Problemen met het werkgeheugen

Een goed functionerend werkgeheugen zorgt ervoor dat je je kunt concentreren op wat je doet. En op wat je daarna moet doen en hoe.

Lastig in het dagelijks leven

We zien het nogal eens bij kinderen en volwassenen met ADHD en ADD: door hun problemen met hun werkgeheugen vinden ze het moeilijk om opdrachten te onthouden, om afleidingen te weerstaan, activiteiten te plannen en taken te starten en af te ronden.

Werkgeheugenproblemen hebben daardoor direct invloed op het dagelijks leven. Op school, in het verkeer, bij gesprekken en op het werk wordt immers concentratie vereist. Als dat niet lukt, is dat frustrerend.

Lastig op school

Veel kinderen lukt het door hun werkgeheugenproblemen niet om:

  • Te onthouden wat de leerkracht heeft gezegd of uitgelegd;
  • Te onthouden wat ze gelezen hebben tijdens begrijpend lezen;
  • De spellingregels toe te passen tijdens het schrijven ;
  • De lettervolgorde te onthouden tijdens het lezen;
  • De getallen te onthouden tijdens het uitrekenen van een som;
  • Verbanden te leggen of een oplossingsstrategie te plannen;
  • Een complexe opdracht uit te voeren in een logische volgorde;
  • Hun handelingen te controleren;
  • Te luisteren naar anderen en ze niet in de rede te vallen.

Test

Weten of je kind (of een leerling in je klas) kampt met werkgeheugenproblemen? Vul dan de ‘Werkgeheugen-vragenlijst‘ in. Deze geeft ouders of de school direct een indicatie of het kind werkgeheugenproblemen heeft.